Obserwacja…

…Kiedy słucham i obserwuję na przykład zespół uprawiający death metal, to staram się dostrzec zarówno jego mocne i słabe strony – w ten sposób pozostaję w relacji z nim. Życie artysty polega na relacjach i dzięki relacjom możemy się rozwijać…

*Podstawa

Zdolność widzenia i wyrażania prostych rzeczy w prosty sposób

Nie być spiętym, ale gotowym,
Nie myśleć, ale nie marzyć,
Nie być sztywnym lecz giętkim
Uwolnienie od krępujących ograniczeń

Być całkowicie, spokojnie żywym, świadomym i czujnym, gotowym na cokolwiek może się wydarzyć.